HER E INFO TE TERPSIASDASD
HER E INFO TE TERPSIASDASD
HER E INFO TE TERPSIASDASD
Kampendagene 2019!

Kampendagene 2019!

Kampendagene arrangeres, tradisjon tro, i Nittedalgata utenfor Kampen bydelshus. Konserter, korps i gatene, barne- og ungdomsteater, dans, sjakk, quiz, mat, drikke, åpne bakgårder og mye mer!

Våre elever danser lørdag 25.mai kl. 13-14

Oppmøte kl.12.00, Kampen bydelshus, Bøgata 21
Facebookarrangement

Personvern