Hjelp til å flytte?

Det er alltid en tidskrevende og vanskelig prosess når man skal flytte. Alt må sorteres, pakkes ned eller kastes bort, du må klargjøre den første boligen til de neste og den nye til deg selv, og så kommer alt papirarbeid, planlegging, renovering, innkjøp av nye møbler osv. i tillegg til …