HER E INFO TE TERPSIASDASD
HER E INFO TE TERPSIASDASD
HER E INFO TE TERPSIASDASD
Jazz med Siv Gaustad starter i uke 4!

Jazz med Siv Gaustad starter i uke 4!


Jazz øvet/vid med Siv Gaustad starter torsdag 24. januar kl. 18:00-19:30  


Siv Stormo-Gaustad har sin danseerfaring fra Los Angeles, USA, som danser og assistent for Alexandre Magno. Hun har deretter undervist både i inn- og utland og har vært godt etablert som pedagog i Norge i flere år. Hennes dansestil preges av at det koreografiske materialet har utspring i følelser, stemninger og menneskelige relasjoner, samtidig som det bygger på en klassisk balletteknikk. Dansestilen hennes er fysisk krevende og er en blanding av musikalitet, styrke, uttrykk og mest av alt danseglede.

Personvern